Oferta Pune

Shikoni ofertat nga te gjitha kategorite e punes dhe
zgjedhni ate qe ju pershtatet.

Shërbimet tona

HR Consulting ka për qëllim të jetë urë lidhëse në kryerjen e të gjitha shërbimeve të Resurseve Humane. Veprimtaria jonë kyçe konsiston në Burimet Njerëzore, si për punëkërkuesit ashtu edhe për punëdhënësit. Veprimtaria sekondare konsiston në aplikim për viza turistike, aplikim për leje pune për të huajt, si dhe ndërmjetësim në gjetjen e punës në Kosovë por edhe jashtë vendit Evropë, SHBA, Kanadë.

Rreth Nesh

HR Consultancy Kosova ofron shërbime të klasit botëror në Kosovë, duke kontribuar në këtë industri në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë së shërbimeve të BNj në Kosovë si industri relativisht e re.