Headhunting

HR Consultancy Kosova ju ndihmon të punësoni top talentë, për pozita të të gjitha niveleve , duke pëfshirë nga ato bazike, pozita menaxheriale deri te CEO. Përvoja e rerkruterëve shumëvjeçare,reflekton në mekanizëm të sukseshëm në gjetjen e kandidatit të duhur por edhe me një process fleksibil dhe të mire menaxhuar.HR Consultancy Kosova gjen shpejt kandidatët, interviston për pozita kontraktuale, por edhe për projekte.Përvoja jonë shumëvjeçare në rekrutim, reflekton gjetje të shpejtë të kandidatëve por edhe cilësor.

HR Consultancy Kosova gjen shpejt kandidatët, interviston për pozita kontraktuale, por edhe për projekte.