Oferta Pune

Oferta Pune në Europe
Oferta Pune në USA/Canada
Oferta Pune në Kosovë

Rreth Nesh

HR Consultancy Kosova ofron shërbime të klasit botëror në Kosovë, duke kontribuar në këtë industri në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë së shërbimeve të BNj në Kosovë si industri relativisht e re.