Murator (Masonary)

Detajet e punës

Përshkrimi punës:


Ndërton mure, gardhe, vendkalime, rrugë dhe struktura të tjera duke
përdorur tulla, gurë, blloqe betoni ose mermer.


Gdhend dhe ndërton struktura dhe sipërfaqe me tulla ose blloqe betoni.


Vendos blloqe tullash ose betoni në shtratin e llaçit.


Pret tulla për t’u vendosur rreth dritareve dhe dyerve.


Kriteret:


Minimumi 3 vite përvojë pune


Njohje e materialeve, metodave dhe mjeteve për kryerjen e punëve


Bashkëpunues në grup


Koordinim me përgjegjësin e punishtes

Apliko ne kete pozite te lire te punes. Dergo informacionet tuaja duke plotesuar formen e me poshtme dhe ne do te ju kontaktojme sa me shpejte rreth detajeve tjera.

Jeni pranuar ne kete pozite? Aplikoni per vize pune. Dergo informacionet tuaja duke plotesuar formen e me poshtme dhe ne do te ju kontaktojme sa me shpejte rreth detajeve tjera.

Keni nevoje per resume para se te aplikoni per kete pozite te lire? Plotesojeni formen e meposhtme dhe ne do te ju krijojme resumen per ju.

Shpallje Tjera

Rreth Nesh

HR Consultancy Kosova ofron shërbime të klasit botëror në Kosovë, duke kontribuar në këtë industri në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë së shërbimeve të BNj në Kosovë si industri relativisht e re.