Viza Turistike

Ne jemi kompani, që lehtësojmë resurset humane për të arritur kërkesat e tyre. 

Aplikojmë për viza turistike dhe të punës, caktim të termineve në ambasadat më të frekuentuara si dhe përgaditjen e
dosjes së dokumenteve.

Keni pyetje rreth shërbimit?