Work Permits

Ploteso formen e meposhtme per kerkese rreth Work Permit

HR Consultancy Kosova ofron shërbimin e aplikimit të lejeve të punës për të huajt.

Ne do te ju kontaktojme per detajet tjera.